Pealeht
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

2022 aastakoosoleku lisamaterjalid


EIL aastakoosolek 13.juuni 2022 kell 11

Päevakord:

1. 2021. majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni aruanne
    Majandusaasta aruanne     Revisjonikomisjoni aruanne

2. Juhatuse aruanne tehtud tööst 2018-2022
3. 2022. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
    Tegevuskava   Eelarve             

4. Uute juhatuse liikmekandidaatide tutvustamine
    Juhatuse liikmekandidaadid

5. EIL presidendi, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
6. 2023. aasta liikmemaksu kinnitamine
7. EIL plaanid aastateks 2023-2024
8. Muud küsimused

Viimati muudetud: 09.06.2022