Pealeht › Võistlusjuhendid
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

EIL VÕISTLUSTE ÜLDJUHEND


*Muudetud juhatuse otsusega 2013-12/14 1.aprillist 2013
*Muudetud juhatuse otsusega 2013-35/18 9.novembrist 2013
*Muudetud juhatuse otsusega 2018-61/17 25.jaanuarist 2018

 

 

OSAVÕTJAD

1.  Võistlustest Eesti Invaspordi Liidu meistritiitlile võivad osa võtta kõik tserebraalparalüüsi, seljaajukahjustuse, halvatuse, amputatsiooni ja muu liikumispuudega inimesed.

2.  Meistrivõistlustel, karikavõistlustel ja muudel võistlustel võivad osaleda ka muude puuetega inimesed. Neil ei ole aga õigust saada Eesti Invaspordi Liidu meistri nimetust ja meistrimedalit.

 

OSAVÕTUTINGIMUSED

1. EIL võistlustel on üldjuhul osavõtumaks 3 euro/päev. 

2. Osavõtumaks kantakse üle Eesti Invaspordi Liidu pangakontole IBAN EE60 2200 2210 0210 0185 arvestusega, et laekumine toimub hiljemalt 24 tundi enne võistlust.

3. Kohapeal on osavõtutasu 5 eurot/päev.

4. Laagrites toimuvate võistluste osavõtumaksu täpsustatakse vastava laagri juhendis.

5. Osavõtutasusid ei tagastata.

 

VÕISTLUSKLASSID JA REEGLID

1.  Võistlustel on invasportlased jagatud klassidesse vastavalt oma puudele (puude raskusele) ja arvestades selle spordiala iseärasusi.

2.  Võistlusklasside kirjeldused on toodud ära EIL klassifikatsioonis.

3  Kõik võistlused viiakse läbi vastavalt spordiala ja EIL võistlusmäärustele.

4.  Kui meistri- või karikavõistlusest võtab osa vähem kui 10 sportlast on korraldajail õigus võistlus ära jätta või ümber nimetada tavaliseks võistluseks.

5. EIL võistlustel järgitakse võistluspaiga sisekorraeeskirju. KEELATUD on suitsetada, tarbida alkohoolseid jooke jmt.

6. EIL spordivõistlustel on kohustuslik kanda spordiriietust (spordidress, spordijalats, trikoo, saaliboccias vahetusjalanõud  (non-marking) jms.)

7. Osaleja kinnitab oma allkirjaga registreerimiselehel ühtlasi ka oma vastutust võimalike terviseriskide eest.

 

TULEMUSTE ARVESTAMINE

1. Individuaalaladel peetakse reeglina eraldi arvestust nii meestele kui naistele, kui konkreetne võistlusjuhend ei määra teisiti.

2. Võistkondlikult peetakse reeglina üldarvestust, kui konkreetne võistlusjuhend ei määra teisiti.

3. Turniirisüsteemi korral võistlustulemuste arvestamisel lähtutakse punktide võrdsuse korral järgnevalt võitude ja kaotuste suhtest, nende võrdsuse korral aga omavahelisest mängust.

4.  Korraldaja esitab võistluste lõpp-protokolli EIL sekretariaati digitaalsel kujul hiljemalt kaks nädalat peale võistluse toimumist.

 

AUTASUSTAMINE

1.  Esikoha saavutanut autasustatakse:

a) meistrivõistlustel meistrimedali ja diplomiga;

b) karikavõistlustel karika ja diplomiga;

c) muudel võistlustel diplomiga.

2.  Teise- ja kolmanda koha saavutanut autasustatakse

a) meistrivõistlustel medali ja diplomiga.

b) karika- ja muudel võistlustel diplomiga;

3.  Kui meistrivõistlustel saavutab esikoha mitte-liikumispuudega invasportlane, siis antakse meistritiitel esimesele liikumispuudega invasportlasele.

4.  Võistluste organiseerijad ja läbiviijad võivad teha võitjatele kingitusi.

 

EELREGISTREERIMINE

1. Eelregistreerimine toimub e-mailile eil@eil.ee ja lõpeb reeglina 4 päeva enne esimest võistluspäeva, kui vastava võistluse juhendis ei ole märgitud teisiti.

2. Eelregistreerimine on võistlejatele nimeline ja üldjuhul kohustuslik alljärgneva vormi alusel:

       Ürituse nimetus ...............................................

       Aeg ja koht .....................................................

       Lähetaja ..........................................................

      Jrk.nr.

Nimi

Klass*

 

 

 

                   *  Vaata klassifikatsioonist.

3. Eelregistreerimise eest vastutab ühingu/klubi juht.

4. Eelregistreerimise kinnitus saadetakse tagasi samale e-maili aadressile, kust tuli eelregistreerimine.

5. Puudulikke eelregistreerimisi ei arvestata.

 

 

Viimati muudetud: 21.02.2018