Pealeht
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Juhatuse liikmekandidaadid 2018


 

 Rainer 250.jpg        

 

EIL Presidendi kandidaat

RAINER VAKRA

Riigikogu liige

 

Pean tähtsaks jätkuvalt tutvustada ühiskonnale

paraspordi olulisust ja tegemisi. Jätkuma peab

huvi tekitamine puuetega inimestes tegeleda

spordi ja liikumisharrastusega. Neile, kel on

töökust, tahtmist ja tulemusi, tuleb kindlustada

võimalikult head treeninguvõimalused ning

toetada nende võistlustegevust. Organisatsiooni

ennast tuleb kohendada tänapäeva oludele ja

olla kaasas arengutega Eesti paraspordis.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

JUHATUSE LIIKMEKANDIDAADID

 ivar250.jpg  

 

IVAR LIIV

Istevõrkpalli arendaja, pikaajaline parasportlane

 

Vigasaanud sõjamehed ja istevõrkpall on jätkuvalt 

mulle olulisel kohal. Et sõjamehed leiaksid omale

sobivad spordialad ja üheks heaks võimaluseks

on näiteks istevõrkpall - sest võrkpall on võrratu!

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 väino250.jpg  

VÄINO MARJAK

Võru RTK

 

Puuetega inimeste igasugune sporditegevus

tuleb neile ainult kasuks. Tahan jätkuvalt kaasa

aidata ja seista selle eest, et meie liidu tegevus

ulatuks üle Eestimaa, et meie üritused ja

võistlused toimuksid kõigis maakondades.

 

 

 

 

 kaia250.jpg  

KAIA KOLLO

Eesti Kaitsevägi

 

Olen seotud paraspordiga aastast 2010, olnud

kelguhoki koondise üldfüüsiline juhendaja ning

tegelenud para-kergejõustiklastega. Minu ees-

märgiks on aidata kaasa paremale integratsioonile 

vigastatud kaitseväelaste ja paraspordi vahel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tõnis 250.jpg  

TÕNIS MÖLDER

Tallinna abilinnapea

 

Tervise- ja sotsiaalala abilinnapeana olen kursis

puuetega inimeste tegevuse, sh sporditegevusega. 
Tallinn kui suurim omavalitsus leiab kindlasti võimalusi

edaspidi järjest paremini toetada parasportlasi.

Oma kogemust ja eeskuju saame viia ka teiste

kohalike omavalitsusteni, sest parasport peab

saama spordi normaalseks osaks üle Eesti.  

 

 

 

 

   

 

 endre250.jpg  

ENDRE VARIK

SK Achilleus

 

Näen oma võimalust kaasa aidata EIL kodulehe

toimetamisel, parakergejõustiku võistluste ja

klasside edasiarendamisel ning loodan Eestis

toimuvatel ratta- ja jooksuvõistlustel

parasportlastele osalemisvõimaluste loomisel

kaasa aidata 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 viljar250.jpg  

VILJAR VILLISTE

ISK Parasport

 

Tegevsportlasena loodan kaasa aidata sportlaste

ettevalmistus- ja võistlustingimuste arendamisele.

Loodan kaasa aidata toetajate leidmisel, sest

kindlasti on tulemuslikum kui parasportlased ise

selles protsessis kaasa löövad.

 

 

 

 

 urmo250.jpg  

URMO POLLISINSKI

SK Meduus

 

Tahaksin kaasa aidata sportlaste individuaalsete

vajaduste suuremale arvestamisele, lähtudes

sportlase kodukandi võimalustest ja oludest. 

 

     
   

Revisjonikomisjoni liikmekandidaadid

   

Gert Elmaste

   

Piia Jürgenson

Viimati muudetud: 28.05.2018