Pealeht

Juhatuse liikmekandidaadid 2022


 Rainer 250.jpg      

EIL PRESIDENDI KANDIDAAT

RAINER VAKRA

 

Pean tähtsaks jätkuvalt tutvustada ühiskonnale paraspordi

olulisust ja tegemisi. Jätkuma peab huvi tekitamine puuetega

inimestes tegeleda spordi ja liikumisharrastusega. Neile, kel on

töökust, tahtmist ja tulemusi, tuleb kindlustada võimalikult

head treeninguvõimalused ning toetada nende võistlus-

tegevust.

Olen valmis oma aega, jõudu ja energiat panustama,

et neid eesmärke saavutada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

kaia250.jpg  

JUHATUSE LIIKMEKANDIDAAT

KAIA KOLLO

Olen seotud puudega inimeste spordi ja liikumisharras-

tusega aastast 2010. Olen tegelenud kelguhoki koondise

füüsilise ettevalmistuse ja taastumisega, aidanud

kergejõustiklasi treeningettevalmistuse ja võistlustel

osalemisega. Töötasin Eesti Kaitseväes Toetuse Väe-

juhatuses, kus minu tööülesandeks oli vigastatud veteranide

kultuuri- ja spordialase tegevuse korraldamine. Minu

eesmärgiks on ühiskonda teadvustada puudega inimeste

liikumisharrastuset laiemalt, propageerida parasporti ning

selle võimalusi puudega inimestele. Liikumine ja tervislik

eluviis on on kindlasti olulise tähtsusega hoidmaks nii

puudega kui puudeta inimesi kaua iseseisvate ja aktiivsete

ühiskonnaliikmetena.

Täna töötan Eesti Paralümpiakomitees liikumisharrastuse juhina.

 

 

 

 

 

 

 

     
Endre.jpg  

JUHATUSE LIIKMEKANDIDAAT

ENDRE VARIK

Minu eesmärgiks Eesti Invaspordi Liidu juhatuse liikmena

on arendada  füüsilise puudega inimeste sportimise

võimalusi. Soovin muuta meie spordialade reeglid rohkem

sarnasemaks rahvusvaheliste reeglitega ja teha korda meie

sportlaste klassifikatsioonid, tuua juurde  rahvaspordialasid,

mida saaksid kõik harrastada.

Pakkuda uuetele ja nooretele võistlusi.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Tõnis.jpg  

JUHATUSE LIIKMEKANDIDAAT 

TÕNIS MÖLDER

Olen töötanud tervise- ja sotsiaalala abilinnapeana  ning olen

kursis puuetega inimeste tegevuste, sh sporditegevusega. 

Tallinna kogemust ja eeskuju saame viia ka teiste kohalike

omavalitsusteni, sest parasport peab saama spordi

normaalseks osaks üle Eesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Väino.jpg  

JUHATUSE LIIKMEKANDIDAAT

VÄINO MARJAK

Puuetega inimeste igasugune sporditegevus ja liikumine tuleb

neile ainult kasuks. Tahan jätkuvalt kaasa aidata ja seista selle

eest, et puudega inimestel oleks võimalus tegeleda liikumis-

harrastusega, et see tegevus toimuks üle Eestimaa, et meie

üritused ja võistlused toimuksid kõigis maakondades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Piia.jpg  

JUHATUSE LIIKMEKANDIDAAT

PIIA JÜRGENSON

Olen olnud 25 aastat aktiivne invasportlane ja tegelenud ka

organisatsioonilise tööga. Soovin ennast teostada ja

kogemusi jagada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
Viimati muudetud: 07.06.2022