Pealeht › EIL aastakoosolek toimub 17.mail

EIL aastakoosolek toimub 17.mail

29.04.2019

EESTI INVASPORDI LIIDU JUHATUS KUTSUB KOKKU AASTAKOOSOLEKU, MIS TOIMUB REEDEL, 17. MAIL 2019 ALGUSEGA KELL 12.00 TALLINNAS ENDLA 59 TALLINNA PUUETEGA INIMESTE TEGEVUSKESKUSE SAALIS.

  

PÄEVAKORD:

  1. 2018. majandusaasta aruanne
  2. Revisjonikomisjoni aruanne
  3. 2018. aasta aruannete kinnitamine
  4. EIL tegevus 2019.aastal,  tegevuskava ja eelarve kinnitamine
  5. EIL plaanid 2020 aastaks
  6. Arutelu EIL ja EPK võimaliku ühinemise teemal
  7. Muud küsimused: EPK üldkoosoleku delegaadi määramine, 2020.aasta liikmemaksu otsustamine jms.

Orienteeruv ajakava:

11.00  Kogunemine, hommikukohv

12.00  Koosoleku algus

14.45  Koosoleku lõpetamine

15.00  Lõunasöök

2018.aasta majandusaruandega  on eelnevalt võimalik tutvuda alates EIL kodulehel  www.eil.ee .

OOTAME OSALEMA KÕIKI HUVILISI!

_ _

Aastakoosolekust osavõtt on vaba kõikidele liikmesühingute liikmetele, kuid ootame igast ühingust vähemalt kahte esindajat, kellest üks on hääleõiguslik delegaat. Hääleõiguse delegeerimisel on vajalik volitus.

Samas ootame koosolekule kõiki neid, kes sooviksid EIL tegevustes kaasa rääkida ja osaleda.

_ _

Juhul kui aastakoosolekule vajalikku kvoorumit ei kogune, kutsutakse kokku teine  aastakoosolek samal päeval, samas kohas ja sama päevakorraga algusega kell 12.30. Teist korda kokkukutsutud aastakoosolek loetakse otsustusvõimeliseks sõltumata kohaletulnud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget. 

Sõidukulud kompenseeritakse delegaatidele ühingu poolt esitatud arve alusel arvestusega 13 senti/ km või sõidupiletite alusel.

Palume teatada oma soovist osaleda ja/või oma delegaatide ja osalejate nimed 12.maiks 2019  e-postile eil@eil.ee

Ootame Teie aktiivset osavõttu!

Lisainfo:
Signe Falkenberg
peasekretär
Tel. (+372) 5083905
E-post: signe@eil.ee