Pealeht › EIL aastakoosolek toimub 10.mail
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

EIL aastakoosolek toimub 10.mail

11.04.2013

Eesti Invaspordi Liidu juhatus kutsub kokku aastakoosoleku, mis toimub reedel, 10. mail 2013 algusega kell 12.00 Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis aadressil Endla 59, Tallinn. OOTAME OSALEMA KÕIKI HUVILISI!

Päevakord:

  1. 2012. aasta tegevusaruanne - juhatuse liikmed
  2. 2012. aasta majandusaruanne - peasekretär
  3. Revisjonikomisjoni aruanne
  4. Arutelu, küsimused-vastused
  5. 2012. aasta aruannete kinnitamine
  6. 2013. aasta  plaanide kinnitamine
  7. EIL tulevikuvisioonidest ja arengukava alustest
  8. Muud küsimused

2012.aasta majandusaruandega  on eelnevalt võimalik tutvuda alates 1.05.2013  kodulehel www.eil.ee.

Ettepanekuid aastakoosoleku päevakorra kohta võib teha kuni 1.maini ja saata need eil@eil.ee.

Aastakoosolekust osavõtt ob vaba kõikidele liikmesühingute liikmetele, kuid koosolekule ootame igast ühingust vähemalt kahte esindajat, kellest üks on hääleõiguslik delegaat. Hääleõiguse delegeerimisel on vajalik volitus.

Samas ootame koosolekule kõiki neid, kes sooviksid EIL arengu ja tuleviku osas kaasa rääkida.

Juhul kui aastakoosolekule vajalikku kvoorumit ei kogune, kutsutakse kokku teine  aastakoosolek samal päeval, samas kohas ja sama päevakorraga algusega kell 12.30.   Teist korda kokkukutsutud aastakoosolek loetakse otsustusvõimeliseks sõltumata kohaletulnud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.

Sõidukulud kompenseeritakse delegaatidele ühingu poolt esitatud arve alusel arvestusega 10 senti/ km või sõidupiletite alusel.

Palume teatada oma soovist osaleda ja/või oma delegaatide ja osalejate nimed  6.maiks k.a.  e-postile  eil@eil.ee.

Ootame Teie aktiivset osavõttu!

 

EIL  President                                      

Siiri Oviir